top of page
Podium

Kultura različitosti:
Podzastupljene i ranjive skupine u kulturnom prostoru za vrijeme i nakon pandemije

Zagreb, Tiflološki muzej
27-29. listopada 2022.
O konfereniji

O konferenciji

Dva dana stručnih izlaganja
27-29. 10. 2022.
10:00 

Kulturne institucije širom svijeta bile su primorane zatvoriti svoja vrata 2020. godine. Širenje koronavirusne bolesti COVID - 19 posebno je pogodilo muzejski sektor. No kriza je također institucijama dala priliku da smišljaju nova, kreativna rješenja kako bi pridobile svoju publiku i nastavile suradnju sa širokim krugom svojih posjetitelja. Nastale promjene, stvorile su novo komunikacijsko okruženje u kojem slika, riječ i zvuk putem digitalnog pristupa nude mogućnosti za nova otvaranja kulturnih ustanova prema svim svojim korisnicima, posebno prema potrebama podzastupljenih i ranjivih skupina.

Teme

Sudionici

Konferencija je namijenjena djelatnicima u muzejskim ustanovama, kustosima, muzejskim pedagozima ali i drugim stručnjacima čiji djelokrug rada spada u područja očuvanja kulturne baštine i rada s podzastupljenim i ranjivim skupinama u kulturi.

Tematska područja

Konferencijom će biti obuhvaćeno nekoliko tematskih cjelina koje u užem segmentu tematiziraju problematiku različitosti: osobe s invaliditetom, problemi starije životne dobi i kroničnih bolesti, pripadnici manjinskih skupina, izbjeglice s ratom zahvaćenih područja i migranti, LGBTIQ+ osobe, siromašne i socijalno isključene osobe i ostali iz kategorije podzastupljenih i ranjivih skupina.

Koje su teme obuhvaćene konferencijom?

  • Internetska dostupnost i javni pristupi korisnicima kulturnih sadržaja za vrijeme i nakon pandemije

  • Raznolikost posjetitelja u inkluzivnom muzeju

  • Uloga muzeja u obrazovanju i komunikaciji

  • Muzeji kao kulturni stvaratelji i stvaratelji znanja

  • Pristupačnost za sve

bottom of page